ZHP W LICZBACH

102 886

Tylu harcerzy jest w Polsce!

35

Tylu instruktorów wspiera rozwój harcerzy w naszym hufcu!

275

Tylu harcerzy uczęszcza na zbiórki w naszym hufcu!

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ BARDZIEJ MOCNIEJ

ZHP to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

AKTUALNOŚCI

Harcerska Akcja Letnia

ZOBACZ FILM

ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu
Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata
2018-2030

1% PODATKU

KONTAKT

Wiadomość z formularza

4 + 2 = ?

© Copyright - Zhp Piastów