Kontakt

ZHP-_-Karolina-Piotrowska-119-tło-strony

Komendantka
Hufca

phm. Agnieszka Jarosz

agnieszka.jarosz@zhp.pl

Zastępca Komendantki Hufca
ds. organizacyjnych i komunikacji

hm. Piotr Czyżewski

piotr.czyzewski@zhp.pl

Skarbnik
Hufca

pwd. Jan Brzozowski

brzozowski.jan@zhp.pl

Zastępczyni Komendantki Hufca
ds. pracy z kadrą

phm. Julia Woźniak

julia.wozniak@zhp.pl

Zastępca Komendantki Hufca
ds. programu

pwd. Jan Sadownik

jan.sadownik@zhp.pl

Kwatermistrz
Hufca

phm. Cezary Nowakowski

cezary.nowakowski@zhp.pl

Formularz kontaktowy