Nasza Misja

Jesteśmy stowarzyszeniem z ponad stuletnią tradycją.

Naszą Misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym

rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

strona-główna

Poznajmy się!

 ZHP to ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.

Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na:

- realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych,

- uczeniu w działaniu,

- wykorzystywaniu stymulującego programu,

- odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

RUCH

Jesteśmy aktywni na łonie natury, z szacunkiem do otaczającej nas przyrody. 

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

Nasza ciekawość pozwala nam poznawać. Poznajemy po to, by zmieniać świat na lepszy.

BRATERSTWO

Nawiązujemy przyjaźnie, uczymy się szacunku i odpowiedzialnego budowania relacji.

PRACA NAD SOBĄ

Rozwijamy się wszechstronnie, poszerzamy umiejętności i kształtujemy postawy.

Zobacz nasze najlepsze momenty